تجلیل فرماندار شهرستان سنندج از خانواده محترم آدمی شهید نیروی دریایی سنندج

شهید اقبال آدمی، در شهریور سال 59 و در جریان دفاع 34 روزه از خرمشهر به شهادت رسید.

ادامه...18 آذر 95
حضور فرماندار شهرستان سنندج در نمایشگاه معلولین سندروم داون

کوتاه قدان نوژیان از حامیان خود تقدیر کردند

ادامه...12 آذر 95
بازدید آقایان مهندس علوی و دکتر زارعی از روستاهای آساوله و آرندان

استقبال با شکوه مردم شریف روستاهای آساوله و آرندان

ادامه...8 آذر 95
تجلیل از کارمندان نمونه بسیجی ادارات شهرستان سنندج

تکریم ارباب رجوع از اهم وظایف مدیران وکارکنان بسیجی است

ادامه...4 آذر 95