روستای نران صاحب گاز شد

دولت راستگو و پاکدست در شأن مردم کردستان خدمات رسانی خود را انجام دهد.

ادامه...6 شهريور 95
افتتاح زمین ورزشی فوتبال روستای کلکان بخش مرکزی

جذب اعتبار وارائه خدمات با آمار دقیق مردم در سرشماری 95 میسر است

ادامه...4 شهريور 95
پنجمین جلسه شورای آموزش و پرورش تشکیل گردید .

تامین و آموزش نیروهای متخصص در مدارس ابتدایی از اولویتهای بسیار مهم می باشد.

ادامه...3 شهريور 95