معرفی فرمانداری

معرفی فرماندار

 

  •  نام: محمد ابراهیم زارعی
  • متولد: 1342, قروه، کردستان
  • تحصیلات: دکتری باستان‌شناسی (گرایش دوران اسلامی)،سال1386، دانشگاه تهران.
  • مرتبه علمی: دانشیار، پایه 25

1) سوابق اجرایی

1-- مدیر میراث فرهنگی استان کردستان از تاریخ 1377تا 1383.

2- مدیرکل میراث فرهنگی وگردشگری استان کردستان از تاریخ 1383تا 1385.

3-رئیس‌سازمان ‌میراث‌فرهنگی،صنایع‌دستی‌وگردشگری‌استان‌کردستان ‌از تاریخ1385تا 1386.

4- مدیر گروه باستان‌شناسی، دانشگاه بوعلی سینا همدان، 1387تا 1393.

5-مدیرمسئول و سردبیر نشریه علمی-پژوهشی«پژوهش‌های باستان‌شناسی ایران» از سال 1390 تا کنون.

6- عضو انجمن علمی باستان‌شناسی ایران از سال 1390 تاکنون.

2)فعالیت‌های آموزشی

1)بیست سال تدریس در دانشگاه‌های بوعلی سینا و کردستان در گروه‌های آموزشی باستان شناسی و معماری و شهرسازی (از سال 1372 تاکنون).

3) مقاله‌های انتشار یافته در مجله‌ها

انتشار چهل مقاله علمی-پژوهشی و علمی ترویجی در نشریات معتبر داخلی و خارجی.

4)تعداد مقاله‌های انتشار یافته در همایش‌ها

انتشار پانزده مقاله در همایش‌های ملی و بین‌المللی داخلی و خارجی.

5)کتاب‌های انتشار یافته

سیزده جلد کتاب که عمدتا در باره استان کردستان و متن درسی است.

6) طرح‌های پژوهشی

چهار طرح پژوهشی ملی و استانی.

7) عضویت‌ در شوراها و کمیسیون‌ها

عضویت در شورای برنامه ریزی، کمیسیون‌های ماده پنج، پژوهشی و فرهنگ عمومی، دبیر گروه گردشگری و میراث فرهنگی، کار گروه فرهنگ وهنر، کار گروه معماری و شهر سازی استان کردستان از سال 1377تا 1385.