فرماندار شهرستان سنندج از ستاد اسکان مهمانان نوروزی بازدید کردند

حضور چشم گیر فرهنگیان در میان مسافران نوروزی

ادامه...30 اسفند 95