جلسه انتخاب معتمدین اصلی و علی البدل هیات اجرایی شوراهای اسلامی شهرستان سنندج برگزار شد

 به موجب دعوت نامه مورخ 25 /12/ 95 فرمانداری سنندج جلسه انتخاب معتمدین هیات اجرایی شهرستان سنندج تابع استان کردستان  روز چهارشنبه در فرمانداری تشکیل گردید . پس از حصول اکثریت قاطع ( حداقل 20 نفر ) و اعلام رسمییت جلسه برای انتخاب 8 نفر معتمدین اصلی و 5 نفر علی البدل با رای مخفی و اکثریت نسبی آرا اقدام شد . در نتیجه 8 نفر افراد مشروحه زیر به عنوان اعضای اصلی انتخاب شدند :

1 – توفیق سرافراز 

2 – شمسی اصلانی 

3 – شعبان سپهر 

4- عبد الکریم احمد نژاد 

5 – عبد المومن مردوخ بای

6 – آرتیکاس اقبال 

7 – سید صباح قریشی 

8 – همایون جنتی

اعضای علی البدل

1- بهرام فاتحی

2- عطاالله حیدری

3- فریدون خالدیان

4- عبدالله هادی

5- علی حسین ابادی 

26 اسفند 95