بازدید فرماندار شهرستان سنندج از نمایشگاه خوشنویسی پیشکسوت سنندجی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سنندج در آخرین روز از نمایشگاه خوشنویسی آقای محمد صابر صابر ( تحت عنوان هونرمه ند و ژیانی خوش محه حاله ) دکتر محمد ابراهیم زارعی و آقای عزیزالله رضاعی معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری از این نمایشگاه بازدید کردند .
27 اسفند 95