فرماندار شهرستان سنندج از ستاد اسکان مهمانان نوروزی بازدید کردند

حضور چشم گیر فرهنگیان در میان مسافران نوروزی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سنندج دکتر محمد ابراهم زارعی  با حضور در ستاد مرکزی اسکان مهمانان نوروزی ، به منظور بررسی چگونگی اسکان مسافران نوروزی از نزدیک نحوه خدمات رسانی به این مهمانان را مورد بازدید و بررسی قرار داد.

در این بازدید فرماندار شهرستان سنندج ، مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان ، مدیر آموزش و پرورش ناحیه 1 ضمن حضور در چند محل اسکان ، مدرسه و اماکن تاریخی  از نزدیک با مهمانان نوروزی گفتگو کرده و در جریان خدمات ارایه شده قرار گرفتند.
دکتر زارعی  در این بازید با مسافرین نوروزی ساکن در محل اسکان به گفتگو پرداخت و ازمیزان رضایتمندی مسافرین و از خدمات ارائه شده به آنان در این شهرستان اطلاع یافت.

دکتر زارعی  ضمن تقدیر و تشکر از اعضای ستاد خدمات سفر بر خدمت رسانی هرچه بهتر و بیشتر به مسافرین عزیز تاکید کرده و افزود: تمام تلاش و توان خود را برای تکریم مسافرین جهت رفاه بکار گمارید تا با  خاطره ای خوش و زیبا مراجعت نمایند .

 

 

 

 

30 اسفند 95