جلسه انتخاب معتمدین اصلی و علی البدل هیات اجرایی انتخابات ریاست جمهور ی شهرستان سنندج

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سنندج در اجرای ماده 39 قانون انتخابات ریاست جمهوری و ماده 14 آیین اجرایی آن ،جلسه انتخابات معتمدین اصلی و علی البدل هیات اجرایی انتخابات شهرستان سنندج و برطبق دعوتنامه شماره 1149997- ر مورخ 1396/01/24 فرمانداری شهرستان سنندج در ساعت 17 روز پنج شنبه در محل فرمانداری سنندج تشکیل گردید . پس از حضور اکثریت معتمدین دعوت شده ( تعداد20 نفر ) اخذ رای به عمل آمد و درنتیجه 9 نفر افراد مشروحه زیر  : 

1 - آقای فرزین رضاعی 

2 - آقای عبدالله خاتونی 

3- آقای  راشد عذیری 

4- آقای  منصور مولانایی

5 - آقای عادل صلواتی 

6 - آقای حشمت الله صیدی 

 7- جبار احمدپور 

8 - خانم بهار بهمنی کوماسی 

9 - آقای علاالدین اخوان 

به عنوان معتمدین اصلی و پنج نفر به عنوان افراد مشروحه زیر : 

1 - آقای صابر لطیف 

2 - آقای جمشید یغموری 

3 - آقای محمد شرف بیانی 

4 - آقای اسعد اردلان 

 5 - آقای فرهاد عزیزی 

به عنوان معتمدین علی البدل هیات اجرایی انتخابات ریاست جمهوری انتخابات شدند 

 

24 فروردين 96