بازدید استاندار کردستان و فرماندار شهرستان سنندج از تصفیه خانه بخش حسین آباد

به گزارش روابط عمومی فرماندار شهرستان سنندج یوم جاری مورخ 25 / 01/ 1396 مهندس زاهدی استاندار کردستان و دکتر محمد ابراهیم زارعی  فرماندار ، و تنی چند از مدیران کل استان از تصویه خانه بخش حسین آباد بازدید کردند .

 

 

 

 

25 فروردين 96