یازدهمین جلسه ستاد انتخابات شهرستان سنندج در فرمانداری برگزار شد

مهتمرین وظیفه مجریان انتخابات رعایت دقیق قانون و صیانت از آرای مردم است

یازدهمین جلسه ستاد انتخابات شهرستان سنندج به ریاست دکتر محمد ابراهیم زارعی فرماندار و با حضور دکتر فخری شهردار ، معاونین فرماندار ، بخشداران  و اعضای اصلی ستاد این شهرستان تشکیل گردید .

در این جلسه دکتر محمد ابراهیم زارعی فرمانداربا اشاره به انتخابات پیش رو ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا  اظهار داشت : مهتمرین وظیفه مجریان انتخابات رعایت دقیق قانون و صیانت از آرای مردم است.

ایشان افزودند : انتخابات سرمایه بزرگ جمهوری اسلامی است لذا در شرایط حساس کنونی دولت تدبیر و امید می کوشد با تاکید بر دواصل مشروعیت و مقبولیت و با رعایت اصل بیطرفی و حسن امانت داری اقدامات موثر و مفیدی در راستای مشارکت حداکثری مردم بعمل آورد .

در پایان این جلسه دکتر فخری شهردار سنندج عنوان کرد : شهرداری مانند سایر ادارات برابر قانون همکاری های لازم را جهت هرچه با شکوه تر برگزار کردن انتخابات فراهم کرده است .

 

 

29 فروردين 96