جلسه توجیهی آموزشی نماینده بخشداران شهرستان سنندج برگزار گردید

نماینده فرماندار و بخشداران در روزاخذ رأی به عنوان فرماندار و بخشدار در هر صندوق عمل می کنند

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سنندج یوم جاری مورخ 25 /2/ 1396 با حضور دکتر محمد ابراهیم زارعی در مجتمع فجر جلسه توجیهی آموزشی نماینده بخشداران در شعب روستایی  شهرستان سنندج برگزار گردید

فرماندار شهرستان سنندج در جمع نمایندگان فرماندار و بخشداران ضمن قدردانی از قبولی دعوت  اظهار داشت : نمایندگان فرماندارو بخشداران در روزاخذ رأی به عنوان فرماندار و بخشدار در هر صندوق عمل می کنند .

ایشان با اشاره به تعداد افراد حاضر در هر صندوق افزود در هر صندوق 17 الی 19 نفربا کنترل دقیق  از آرا ی مردم صیانت خواهند کرد .

دکتر زارعی با تاکید بر تصمصم گیری مناسب در محل های اخذ رأی توسط نمایندگان فرماندار و بخشدار عنوان کرد : رفتار مناسب و تصمیم گیری صحیح دقت و نظارت عالی از وظایف مهم شما برگزار کننندگان انتخابات است .

رئیس هیات اجرایی شهرستان سنندج شرکت درانتخابات را یک وظیفه شرعی و قانونی دانسته و افزود : بر اساس قانون انتخابات روند برگزاری هر انتخابات ، روز شمار مناسب برای هر روز را تعریف کرده است .

 

 

25 ارديبهشت 96