جلسه آموزشی نمایندگان فرماندار شهر سنندج برگزار گردید

نمایندگان فرماندار در روزاخذ رأی به عنوان فرماندار در هر صندوق عمل می کنند

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سنندج عصر امروز مورخ 27 اردیبهشت ماه 1396 با حضور دکتر محمد ابراهیم زارعی در سینما بهمن این شهر جلسه آموزشی نمایندگان فرماندار برگزار گردید .

فرماندار شهرستان سنندج در جمع نمایندگان فرماندار ضمن قدردانی از قبولی دعوت  اظهار داشت : در روز انتخابات شما بزرگواران ( نمایندگان فرماندار ) ضمن رعایت کامل قانون در عین تعامل با حفظ تعامل و دوستی با اقتدار کامل از آرای مردم حفاظت نمایید .

 ایشان سابقه رأی گیری را در دنیا به بیش از 500 الی 600 سال دانسته و افزود : نمایندگان فرماندار در روزاخذ رأی به عنوان فرماندار در هر صندوق عمل می کنند .

فرماندار شهرستان سنندج  با اشاره به تعداد310 صندوق اخذ رای در شهرستان سنندج عنوان کرد : با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص انتخابات ( رأی مردم حق ناس است ) در کمال بیطرفی و با حفظ آرای مردم انتخابات پرشوری را خواهیم داشت .

دکتر زارعی با تاکید بر تصمیم گیری مناسب در محل های اخذ رأی توسط نمایندگان فرماندار را از اهم وظایف دانسته و عنوان کرد : رفتار مناسب و تصمیم گیری صحیح دقت و نظارت عالی از وظایف مهم شما برگزار کننندگان انتخابات است .

رئیس هیات اجرایی شهرستان سنندج شرکت درانتخابات را یک وظیفه شرعی و قانونی دانسته و افزود : بر اساس قانون انتخابات روند برگزاری هر انتخابات ، روز شمار مناسب برای هر روز را تعریف کرده است .

 

 

27 ارديبهشت 96