بازدید بازرسین هیات عالی نظارت برانتخابات شوراهای استان از فرمانداری

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سنندج عصر امروزپنج شنبه  مورخ 28/2/ 96 آقایان فرشادان و بیگلری نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان بازرسین هیات عالی نظارت برانتخابات شوراهای اسلامی استان کردستان  ازستاد انتخابات شهرستان سنندج مستقر در  فرمانداری بازدید نمودند .

 

 

28 ارديبهشت 96