دیدار فرماندارشهرستان سنندج با خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی ( ره )

بمناسبت فرارسیدن لیالی قدر  دکتر محمد ابراهیم زارعی فرماندار شهرستان سنندج در جریان دیدار های خود از خانواده های کم بضاعت و تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی ( ره ) به همراه  قائم مقام کمیته امداد امام خمینی ( ره ) استان کردستان و تعدادی از مدیران شهرستان سنندج با خانواده های تحت پوشش دیدار و از نزدیک مشکلات این خانواده ها را مورد بررسی قرار دادند .

 

 

23 خرداد 96