دیدار منتخبین مردم با فرماندارشهرستان سنندج

شوراها با پرهیز از ورود به مسائل روزمره، مسائل کلان‌ شهرها را پیگیری کنند

در دیدار منتخبین مردم ( شوراهای اسلامی شهر سنندج ) فرماندار   شهرستان سنندج توصیه کرد شوراها از ورود به مسائل جزئی و روزمره پرهیز و بیشتر برنامه مند مسائل کلان و استراتژیک شهرها را پیگیری کنند.

دکتر محمدابراهیم زارعی در جریان دیدار با اعضای منتخب شورای شهر سنندج گفت: شخصیت و دیسیپلین شورای شهر را ارتقا دهید و شورا را به معنی واقعی به «پارلمان شهری» تبدیل کنید.

به گفته وی، شورای شهر نباید به عرصه نامه‌نویسی برای افراد تبدیل شود بلکه تصمیمات این شورا باید کلان نگر و منافع آن به عموم شهروندان برسد.

ازنظر فرماندار سنندج، شهر یک موجود زنده است و اعضا نیز در نگرش خود به پدیده‌های شهری باید چنین نگرشی داشته باشند وبرای رشد و توسعه متوازن شهر باید وجوه اقتصادی، عمرانی، سیاسی و فرهنگی شهر همزمان دیده شود.

وی با انتقاد از معماری و منظر کنونی شهر سنندج گفت: شهر خوب منظر زیبا و هارمونی و معماری زیبا دارد و خوشبختانه سنندج قدیم یکی از با هویت‌ترین شهرهای خوب ایران ازلحاظ منظر و معماری بوده است و شوربختانه اکنون به نابسامانی و مشکلات مختلفی به لحاظ منظر و معماری دچار است.

دکتر زارعی اعضای شورا را به بازخوانی مصوبات شوراهای قبلی برای آسیب‌شناسی، تجربه و درس گرفتن توصیه کرد و آنان را از افتادن در دام نامه‌های روزمره شهرداری بر حذر داشت و توصیه کرد شهرداری را با برنامه‌ها کلان اداره کنید و از بررسی روزانه نامه‌های شهرداری پرهیز کنید.

او درعین‌حال مردم شریف سنندج را شایسته هرگونه خدمات شایانی دانست و پیشنهاد داد در کلیه مصوبات و ارائه خدمات و تدوین مقررات حاشیه شهرها و مناطق منفصل شهری ویژه دیده شود تا شهر بتواند با توزیع مناسب امکاناتش به پایداری و توازن دست یابد.

فرماندار سنندج گفت که منابع شهرداری سنندج کفاف هزینه‌هایش را نمی‌کند و به همین دلیل اعضای جدید شورای شهر جذب سرمایه‌گذار برای اجرای پروژه عمرانی را در دستور کار قرار دهند. چه اینکه او در اهمیت بیان این مسئله از آنها خواست در جذب سرمایه‌گذار «مسابقه» بگذارند.

او البته یادآور شد هرکسی سرمایه‌گذار نیست و اعضای شورای شهر بکوشند سرمایه‌گذار واقعی را بیابند چراکه ممکن است افراد مختلفی ادعای سرمایه‌گذاری کنند ولی برخی آنها نه سرمایه‌گذار نیستند که مترصد فرصت و سوءاستفاده از منابع عمومی‌اند.

دکتر زارعی یادآور شد که در جریان جذب سرمایه‌گذار فرمانداری هر اقدامی را که موجب تسهیل و کمک به سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاران باشد را انجام می دهد.

او گریزی به انتخاب مردم شهر سنندج در انتخابات شوراها  زد و گفت که او خوشحال است که مردم با درایت، جمعی متخصص و تحصیل ‌کرده را برگزیده‌اند ومی توان امیدوار بود که با حضور این جمع، سنندج بتواند روزهای خوش خود را به چشم ببیند.

فرماندار سنندج خواست که اعضای شورا با تلاش امید مردم را ناامید نکنند. او در پاسخ به مسائل مطرح‌شده درباره انتخاب شهردار گفت: هرگونه که مصلحت شهر و شوراست عمل کنید. دولت قصد ورود ندارد وما به انتخاب شما احترام می‌گذاریم.

 

 

 

24 خرداد 96