اخبار

فرماندار:

آب شرب پایدار، اولویت اول

فرماندار سنندج در جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان ضمن تاکید بر مدیریت صحیح آب در همه بخشها بر حفظ آب شرب پایدار برای شهر و روستا تاکید کرد.
آب شرب پایدار، اولویت اول

محمد ابراهیم زارعی فرماندار سنندج ضمن هشدار جدی در باب کمبود آب و بحرانهای آبی پیش رو  با توجه به کاهش بارندگیها در چند سال اخیر،  بر مدیریت مصرف آب در کلیه بخشها اعم از آب شرب، کشاورزی و سایر مصارف تاکید جدی نمود.و صرفه جویی در مصرف آب را بسیار لازم و ضروری خواند.

همچنیمن تغییر الگوهای فعلی آبیاری در کشاورزی و استفاده از آبیاری قطره ای به جای آبیاریهای سنتی، غرق آبی و بارانی را بسیار به جا و از لحاظ مصرف آب، به صرفه دانست.وی ضمن ابراز نگرانی از ریختن نخاله های ساختمانی بعضا در کنار رودخانه ها توسط افراد ناآگاه و متخلف، در خصوص نظارت جدی بر صیانت از حریم رودخانه ها و حفظ سلامت آب سدها به امور آب و ادارت مرتبط هشدار داد.

زارعی خاطر نشان کرد باید به هر نحو ممکن از سلامت و پایداری آب شرب شهر و روستاها حفاظت کنیم و آب شرب پایدار برای شهر و روستاها در اولویت باشد.

زارعی گفت: باید حس مهم بودن آب را به هر نحو ممکن در میان مردم فرهنگ سازی کرد و در صورت لزوم از رسانه های جمعی مانند تلویزیون، رادیو و ...  استفاده شود.

بازدید [ 922 ]