اخبار بخشداری ها

آدرس نقاط تعیین شده در سطح شهر سنندج

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سنندج آدرس نقاط تعیین شده برای تبلیغات کاندیدها را اعلام کرد
آدرس نقاط تعیین شده در سطح شهر سنندج
آدرس نقاط تعیین شده جهت تبلیغات نامزدهای انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در شهر سنندج

بازدید [ 675 ]