اخبار

آغاز رای گیری در سنندج همزمان با سراسر کشور

راس ساعت 8 صبح تمامی شعب فعال در سطح شهرستان سنندج اخذ رای را شروع کردند
آغاز رای گیری در سنندج همزمان با سراسر کشور

از آغازین لحظات رای گیری امروز 2 اسفند ماه مردم شهرستان سنندج همزمان و هم گام با سراسر کشور در پای صندوق های رای حاضر شدند.

لازم به ذکر است تمامی شعب اخذ رای در سطح شهرستان سنندج(شهر و روستا)پذیرای تمامی واجدین شرایط می باشد

بازدید [ 188 ]