اخبار بخشداری ها

رئیس ستاد انتخابات استان کردستان اعلام کرد:

آقایان سید مهدی فرشادان و آقای محسن فتحی منتخبین مردم در حوزه انتخابیه سنندج،دیواندره و کامیاران

حسین خوش اقبال رئیس ستاد انتخابات استان کردستان، با حضور در جمع خبرنگاران اعلام کرد آقایان سید مهدی فرشادان و آقای محسن فتحی با اخذ بیشترین آرا به عنوان نامزدهای منتخب مردم در حوزه انتخابیه سنندج، دیواندره و کامیاران در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی خواهند بود
آقایان سید مهدی فرشادان و آقای محسن فتحی منتخبین مردم در حوزه انتخابیه سنندج،دیواندره و کامیاران

رئیس ستاد انتخابات استان کردستان، تعداد آرای صحیح اخذ شده در این حوزه را یکصدو بیست و هفت هزار و هشتصد و سی و هشت رای عنوان کرد و افزود: آقای سید مهدی فرشادان با کسب سی و پنج هزار و هفتصد و شانزده رای و اقای محسن فتحی با کسب سی و دو هزار پانصد و هیجده رای توانستند بیشترین آرا را به خود اختصاص دهند.

بازدید [ 1544 ]