اخبار

فرماندار سنندج در بازدید از مرکز آموزش فنی و حرفه ای عنوان کرد:

آموزش های فنی و حرفه ای راهی به سوی اشتغال و توسعه

فرماندار سنندج از روند ساخت کانکس های اهدایی برای زلزله زدگان استان کرمانشاه و سایر کارگاههای مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید ورمقانی سنندج بازدید کرد.
آموزش های فنی و حرفه ای راهی به سوی اشتغال و توسعه

محمد ابراهیم زارعی دربازدید از روند ساخت کانکسهای اهدایی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کردستان برای زلزله زدگان استان کرمانشاه عنوان کرد: مردم دست از کمکهای خود نکشند زیرا طبق اخبار رسیده تا به حال نیازهای زلزله زدگان استان کرمانشاه به کانکس و سایر ملزومات اولیه کاملا تامین نشده است، وی از خیرین  و سایر مردم شریف ایران و استان خواست تا جای ممکن به کمکهای خود ادامه دهند و زلزله زدگان را از یاد نبرند.

در ادامه فرماندار ضمن بازدید از کارگاههای مختلف مرکزآموزش فنی و حرفه ای شهید ورمقانی سنندج افزود: نیاز امروز کشور تئوری آموزی نیست، بلکه آموزش و به کارگیری تخصص های فنی مختلف و کار عملی باید جایگزین مدرک گرایی  در رشته های فنی دانشگاه ها شود. که یقینا مهمترین حاصل آن توسعه ، اشتغال و رفع بیکاری در کشور خواهد بود.

بازدید از مرکز آموزش فنی و حرفه ای و روند ساخت کانکس های ارسالی

بازدید [ 911 ]