اخبار سایت قدیم

کلنگ پروژه گازرسانی به روستای گلین به زمین زده شد

شرکت گاز استان با مدیریت مهندس فعله گری برای رفاه مردم استان تحول بزرگی انجام داده است
کلنگ پروژه گازرسانی به روستای گلین به زمین زده شد
شنبه 10 تیر سال 1396

به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان سنندج در ادامه فعاليت هاي دولت تدبير و اميد و وعده هاي دکتر محمد ابراهيم زارعي فرماندار ،  روستاي گلين به نيابت از روستاهاي خانقاه گلين ،  وصي عليا ، وصي سفلي ، واقع در بخش سيروان اين شهرستان با اعتباري بالغ بر 5 ميليارد تومان جهت گاز کشي کلنگ زني  شد .

فرماندار شهرستان سنندج ضمن قدرداني از روستائيان شريف اين منطقه اظهار داشت : شما بزرگواران تمام همت خود را براي احداث جاده ، لوله گذلري وکارهاي عمراني به صورت خود جوش انجام ميدهيد که جاي تقدير دارد .

ايشان با اشاره به تعهدات ايجاد شده دولت براي خدمت رساني در روستاها عنوان کرد : جهت احداث باغهاي مثمر220 هکتار باغ توسط جهاد کشاورزي با اشتغال مستقيم 70 نفر جهت رفاه شما روستائيان شريف تحويل خواهد شد. که اميدوارم با انجام اين گونه اقدامات شاهد مهاجرت معکوس باشيم .

فرماندار شهرستان سنندج با قدرداني از زحمات شبانه روزي ادارات خدمات رسان ( راه روستايي، گاز ، آب و فاضلاب روستايي ، برق ، بنياد مسکن  ) ابراز داشت : شرکت گاز استان با مديريت جناب آقاي مهندس فعله گري تحول بزرگي را در امر رفاه مردم استان انجام داده است .