اخبار سایت قدیم

روستای آساوله از توابع بخش مرکزی با اعتباری بالغ بر 500 میلیون تومان آسفالت شد

روستای آساوله از توابع بخش مرکزی با اعتباری بالغ بر  500 میلیون تومان آسفالت شد
شنبه 17 تیر سال 1396

به گزارش روابط عمومي فرمانداري، شهرستان سنندج ظهر يوم جاري دکتر محمد ابراهيم زارعي ، صلواتي  بخشدارمرکزي ، دهيار و اعضاي شوراي اسلامي  روستاي مذکور از پروژه آسفالت روستاي آساوله بازديد  کردند .

فرماندارشهرستان سنندج  ضمن تقدير و تشکر از بخشدار ، پيمانکار پروژه ، دهيار و اعضاي شوراي اسلامي روستاي آساوله افزود:  دولت تدبير و اميد مصمم است در روستاها خدمت نمايد تا روستائيان شريف در رفاه و آرامش زندگي کنند .

شايان ذکر است آسفالت معبر و جدول گذاري و زير سازي ورودي روستاي آساوله تا جنب مسجد جامع ؛ با اعتباري بالغ بر 500 ميليون تومان به بهره برداري رسيد .