اخبار سایت قدیم

انتصاب مدیر کل بازرسی ، مدیریت عملکرد وامور حقوقی استانداری

با حکم استاندار کردستان مسعود روحانی به سمت مدیرکل بازرسی ، ارزیابی عملکرد و امور حقوقی استانداری منصوب شد.
انتصاب مدیر کل بازرسی ، مدیریت عملکرد وامور حقوقی استانداری
سه شنبه 20 تیر سال 1396
متن حکم صادره به شرح ذيل است:
جناب آقاي مسعود روحاني
سلام عليکم
با عنايت به تعهد و تجربيات ارزنده جنابعالي به موجب اين ابلاغ شما را به عنوان " مدير کل دفتر مديريت عملکرد ، بازرسي و امور حقوقي استانداري " "پست سازماني شماره 25-20 " منصوب مي نمايم .
با اتکال به خداوند منان وبهره گيري از رهنمودهاي مقام معظم رهبري(مدظله العالي) و سياست هاي رئيس جمهور محترم و دولت تدبير واميد در انجام امور محول موفق باشيد.

عبدالمحمد زاهدي