اخبار سایت قدیم

جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان سروآباد برگزار شد

فرماندار سروآباد : سهم اعتبارت سال 96 شهرستان سروآباد 295826 میلیون ریال است.
جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان سروآباد برگزار شد
سه شنبه 20 تیر سال 1396

کميته برنامه ريزي شهرستان سروآباد به رياست فرماندار در سالن اجتماعات فرمانداري برگزار شد.


فرماندار سروآباد : سهم اعتبارت سال 96 شهرستان سروآباد 295826 ميليون ريال است.


فرماندار سروآباد سهم اعتبارات شهرستان سروآباد را 295826 ميليون ريال اعلام کرد که مبلغ137457 ميليون ريال مربوط به اعتبارات تملک دارائي هاي سرمايه اي استاني ، مبلغ 12619 ميليون ريال مربوط به کمک هاي فني اعتباري و مبلغ 145750 ميليون ريال نيز مربوط به اعتبارات استاني و ماده 180 است.
نماينده عالي دولت و رئيس کميته برنامه ريزي شهرستان سروآباد خطاب به مديران و رؤساي ادارات شهرستان گفت: مسئولين در اجراي پروژه هاي خود جديت را سر لوحه کارهاي خود قرار داده وبا تدبير و برنامه ريزي مناسب ضمن جذب به موقوع اعتبارات ، اولويت كاري خود را در اتمام پروژه هاي نيمه تمام قرارداده  و سپس با اولويت بندي و نياز سنجي ،پروژه هايي كه جنبه عمومي و نياز منطقه هستند درشهرستان عملياتي كنند.


درادامه تعدادي  از مسئولين ادارات شهرستان در راستاي آخرين اقدامات و پروژه هاي دردست اقدام گزارشي را ارائه نمودند.