اخبار سایت قدیم

ضرورت توجه جدی دستگاه ها به ارتقای کیفی پروژه های عمرانی/در همه طرحهای عمرانی از مشاور ذیصلاح استفاده شود

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان بر ضرورت انعقاد قرارداد با مشاور ذیصلاح در پروژه ها تأکید کرد و گفت: تمام پروژه های عمرانی استان باید رصد و در شورای فنی استان گزارش آنها مطرح شود.
ضرورت توجه جدی دستگاه ها به ارتقای کیفی پروژه های عمرانی/در همه طرحهای عمرانی از مشاور ذیصلاح استفاده شود
سه شنبه 20 تیر سال 1396

به گزارش پايگاه اطلاع رساني استانداري کردستان، امير قادري در جلسه شوراي فني استان با بيان اين مطلب گفت: استان کردستان به لحاظ دارا بودن شرايط توپوگرافي کوهستاني و اقليم سرد با شرايط دشواري در پيشبرد پروژه هاي عمراني روبرو است که اين مسئله يکي از دلايل کندي حرکت و پيشرفت پروژه هاي عمراني به شمار مي رود.

معاون استاندار کردستان تأکيد کرد: به دليل شرايط جوي حاکم بر اين استان، فصل کاري محدود است و در حدود 120 روز از سال، عملا امکان اجراي پروژه هاي عمراني وجود ندارد.

وي افزود: البته با وجود گذشت بيش از سي سال از تلاش دولتها در استان هاي مختلف کشور، هنوز هم چهره محروميت را در استانهايي چون کردستان مشاهده مي کنيم که اين موضوع توجه بيشتر دولتها در استان را مي طلبد.

قادري با بيان اينکه بايد همه به وظايف و تعهدات در قبال پروژه ها به درستي عمل کنيم، گفت: لازم است تمامي پروژه ها با کيفيت بالا اجرا شوند تا زمينه رضايت مردم فراهم آيد.

وي تأکيد کرد: لازم است شوراي فني استان و دستگاه هاي مختلف اجرايي تلاش کنند تا کيفيت پروژه هاي عمراني را ارتقا بخشند و بخش مهمي از اين موضوع با مديريت صحيح و اصولي رقم خواهد خورد.

معاون استاندار کردستان با بيان اينکه عوامل دست اندرکار پروژه ها به چهار دسته کارفرما، پيمانکار، مشاور و مدير طرح تقسيم بندي مي شوند، خاطرنشان کرد: تمامي اين عوامل بايد به درستي وظايف خود را در قبال پروژه ها انجام بدهند و نقش عامل چهارم نيز در اين راستا حياتي است.

وي بر ضرورت بکارگيري مشاور براي رصد پروژه ها، بازديد و گزارش آنها در شوراي فني تأکيد کرد و گفت: دستگاه هايي که عملکرد مطلوبي در اين زمينه داشته باشند، مورد تقدير قرار مي گيرند و با دستگاه هايي هم که عملکرد مطلوب نداشته باشند در چهارچوب قانون برخورد خواهد شد.

قادري يکي از مشکلات مهم پروژه هاي عمراني را نحوه مديريت هزينه از سوي پيمانکاران عنوان کرد و گفت: اين امر موجب مي شود تا در پايان سال مالي شاهد رشد غيرمتعادل و غيراصولي هزينه پروژه باشيم.