اخبار سایت قدیم

ضرورت اهتمام جدی شوراها به رعایت قانون/در انتخاب شهرداران از آزمون و خطا پرهیز شود/این خبر فعلا کار نشود/

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری کردستان، خواستار رعایت کامل قوانین از سوی اعضای شوراهای اسلامی شد و گفت: در دوره چهارم 104 فقره پرونده به هیئت حل اختلاف استان ارجاع شد که عمده آنها در ارتباط با عدم رعایت آئین نامه ها و قوانین شهرداری است و این موضوع نشان می دهد اعضای شوراها باید نسبت به مطالعه دقیق قوانین و فراگیری آموزشهای لازم که از طریق دفتر امور شهری استانداری ارائه می شود، اقدام کنن
ضرورت اهتمام جدی شوراها به رعایت قانون/در انتخاب شهرداران از آزمون و خطا پرهیز شود/این خبر فعلا کار نشود/
چهار شنبه 21 تیر سال 1396

ضرورت اهتمام جدي شوراها به رعايت قانون/در انتخاب شهرداران از آزمون و خطا پرهيز شود

مديرکل دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري کردستان، خواستار رعايت کامل قوانين از سوي اعضاي شوراهاي اسلامي شد و گفت: در دوره چهارم 104 فقره پرونده به هيئت حل اختلاف استان ارجاع شد که عمده آنها در ارتباط با عدم رعايت آئين نامه ها و قوانين شهرداري است و اين موضوع نشان مي دهد اعضاي شوراها بايد نسبت به مطالعه دقيق قوانين و فراگيري آموزشهاي لازم که از طريق دفتر امور شهري استانداري ارائه مي شود، اقدام کنند.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني استانداري کردستان، جمشيد اسدي روز چهارشنبه در همايش منتخبين شوراهاي اسلامي دوره پنجم شهرهاي استان اظهار کرد: شوراهاي اسلامي به عنوان پارلمان هاي محلي، تحولي بزرگ در نظام توسعه شهرها محسوب مي شوند و مطابق با شريعت اسلام و قانون اساسي کشورمان به عنوان يکي از ارکان اداره امور در رده هاي مختلف از روستا تا استان فعاليت دارند و در تمام امور مرتبط با شهر از طريق تصميم سازي، نظارت و ارائه برنامه قادر به اثرگذاري هستند.

افزايش حضور زنان و ترکيب جوان شوراهاي دور پنجم

وي تعداد اعضاي شوراهاي اسلامي در دوره پنجم را در 29 شهر استان 161 نفر اعلام کرد و گفت: اين آمار در قياس با تعداد 183 نفر عضو دوره گذشته با کاهش 12 درصدي همراه بوده است و اگرچه ممکن است اين کاهش، فرصت حضور برخي از افراد را سلب کرده باشد، اما مي تواند به پويايي و چابکي شوراها هم کمک کند.

مديرکل امور شهري و شوراهاي استانداري کردستان، ترکيب اعضاي شوراي شهرهاي اين دوه برحسب مدرک تحصيلي را شامل فوق ليسانس 24 درصد، ليسانس 49.5 درصد، فوق ديپلم 8 درصد و ديپلم و زيردپيلم 16 درصد عنوان کرد و گفت: يک نفر نيز داراي مدرک دکترا است.

اسدي خاطرنشان کرد: 43 درصد از اعضاي شوراهاي دوره پنجم در رده سني 25 تا 35 سال، 32 درصد در رده سني 35 تا 45 سال، 22 درصد در رده سني 45 تا 55 سال و 3 درصد نيز از 55 سال به بالا هستند.

به گفته وي 12 نفر معادل 8 درصد از اعضاي شوراهاي اسلامي شهرهاي استان در دوره پنجم را زنان تشکيل مي دهند که اين آمار در مقايسه با دوره چهارم از رشد 2.5 درصدي برخوردار بوده است.

وي افزود: 63 نفر معادل 39 درصد از اعضاي دوره پنجم شوراهاي شهر، پيش از اين نيز سابه حضور در شورا را داشته اند، ضمن آنکه در 10 شهر مراکز شهرستانهاي استان، اين تعداد 16 نفر معادل 24 درصد است.

در انتخاب شهرداران از آزمون و خطا پرهيز شود

وي در ادامه با تأکيد بر اينکه يکي از وظايف مهم شوراهاي اسلامي، طبق قانون، انتخاب شهردار است، گفت: اعضاي شوراها لازم است با بررسي همه جانبه و احصاء سرمايه ها و منابع انساني موجود، افراد واجد شرايط را براي اين مسئوليت برگزينند.

اسدي با اشاره به لزوم پرهيز از آزمون و خطا در انتخاب شهرداران، بر ضرورت انتخاب افراد باتجربه براي اين مسئوليت تأکيد کرد و افزود: البته منکر استفاده از جوانان خلاق و نوآور در اين عرصه نيستيم، اما بايد زمينه پروش منابع انساني براي سمت شهرداري، متناسب با زمان و مکان فراهم شود.

وي با يادآوري تغييرات فراوان شهرداران و ميانگين عمر مسئوليت 2 ساله آنها در دوران شوراي چهارم گفت: قطعا اين بازه زماني براي به ثمر نشستن يک برنامه مدون کافي نخواهد بود و اين نشان مي دهد موضوع انتخاب شهرداران بايد با دقت و حساسيت خاصي از سوي شوراها دنبال شود.