ارتباط با فرمانداری

  • فرمانداری سنندج:      9-08733286371 
  • بخشداری مركزی:      4-08733249762
  • بخشداری كلاترزان:        08733933210
  • بخشداری سیروان:        08733368066
  • بخشداری حسین آباد:    08733471800

فرم ارسال پیام

نام کامل: *
تلفن:
ایمیل: *
متن پیام: *