اخبار

با هماهنگی فرمانداری سنندج

ارسال 12 کامیون ملزومات مورد نیاز زلزله زدگان به کرمانشاه

تعداد دوازده دستگاه کامیون شامل وسایل ضروری مورد نیاز زلزله زدگان استان کرمانشاه توسط امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری با حضور و هماهنگی فرماندار سنندج ارسال گردید.
ارسال 12 کامیون ملزومات مورد نیاز زلزله زدگان به کرمانشاه
در پی زلزله اخیر غرب کشور تعداد 12 کامیون وسایل ضروری شامل 1200 عدد چادر ، 500 عدد چراغ والر، 500 عدد زیرانداز،500 پکیج آشپزخانه و 1000 عدد پتو، توسط اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری با هماهنگی و حضور فرماندار سنندج راهی دیار زلزله زدگان استان کرمانشاه گردید.فرماندار سنندج طی مصاحبه با واحد خبر سیما و روابط عمومی استانداری از همکاری ادرات و خصوصا مردم شریف شهرستان تشکر و قدر دانی نمودند و اعلام کرد تا آخر وقت اداری امروز 25 آبان ماه گزارشی جامع از کمکهای صورت گرفته از طریق شهرستان و بخشهای تابعه به اطلاع همشهریان محترم خواهد رسید.

بازدید [ 972 ]