اخبار

در اولین روز فروردین

استقبال فرماندار سنندج از مسافرین نوروزی

خوش آمد گویی و استقبال محمد ابراهیم زارعی فرماندار سنندج از مسافران نوروزی در پلیس راه سنندج همدان و فرود گاه سنندج در اولین روز فروردین۱۳۹۷ با اهدا گل و شیرینی
استقبال فرماندار سنندج از مسافرین نوروزی
 خوش آمد گویی و استقبال محمد ابراهیم زارعی فرماندار سنندج از مسافران نوروزی در پلیس راه سنندج همدان و فرود گاه سنندج در اولین روز فروردین۱۳۹۷ با اهدا گل و شیرینی

بازدید [ 822 ]