اخبار

اطلاعیه شماره 4 ستاد انتخابات کشور

فرآیند های اجرایی ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستاهای کشور
اطلاعیه شماره 4  ستاد انتخابات کشور

ستاد انتخابات کشور

1-انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی در روز جمعه تاریخ 28/خرداد/1400برگزار می گردد.

2-ثبت نام داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی شهرها از ساعت 8 صبح روز چهارشنبه تاریخ 20/اسفند/1399 آغاز و تا ساعت 18 روز سه شنبه تاریخ 26/اسفند/1399 (جمعآبه مدت7روز) ادامه می یابد.

3-ثبت نام داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی روستاها و تیره های عشایری از ساعت8 صبح روز دوشنبه تاریخ16/فروردین ماه/1400 آغاز و تا ساعت 18روز یکشنبه تاریخ 22/فروردین/1400 (جمعآ به مدت7روز)ادامه می یابد.

بازدید [ 233 ]