اخبار

اطلاعیه شماره 5 ستاد انتخابات کشور

اطلاعیه شماره 5 ستاد انتخابات کشورصادر شد.
اطلاعیه شماره 5 ستاد انتخابات کشور
در اطلاعیه شماره5 ستاد انتخابات کشور زمان ثبت نام داوطلبان شرکت در انتخبات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری، ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا و اولین میان دوره یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی تعیین گردیده است.

بازدید [ 101 ]