اخبار

اعلام زمان حضور و پاسخگویی مدیران استانی در سامانه سامد

زمان و تاریخ حضور مدیران کل دستگاهای اجرایی استان کردستان در سامانه سامد اعلام شد
اعلام زمان حضور و پاسخگویی مدیران استانی در سامانه سامد
با نظر به تاکیدات دولت محترم تدبیر و امید و پیگیری های مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری در خصوص اجر نهادن به مقام و منزلت همشهریان عزیزاز مدیران کل محترم دستگاهای اجرایی بشرح جدول ذیل دعوت می گردد در زمان و تاریخ مشخص به همراه کارشناس مربوط در محل سامانه سامد حضور به هم رسانند.

بازدید [ 62 ]