اخبار

افتتاح مهد کودک بیماران آمبلیوپی در سنندج

مهد کودک ادیب واقع در شهرک وحدت سنندج که مجهز به طرح سنجش بینایی برای کودکان زیر 6 سال است توسط فرماندار سنندج و با حضور مدیرکل بزیستی استان و جمعی دیگر از مسئولین افتتاح شد.
افتتاح مهد کودک بیماران آمبلیوپی در سنندج
مهد کودک ادیب واقع در شهرک وحدت سنندج که مجهز به طرح سنجش بینایی برای کودکان زیر 6 سال است توسط فرماندار سنندج و با حضور مدیرکل بزیستی استان و جمعی دیگر از مسئولین افتتاح شد.در این مهد کودک طرح بینایی سنجی برای کودکانی که دچار آمبلیوپی هستند راه اندازی شده است. دکتر زارعی بسیار از این طرح و طرحهای مشابه که مشکلات کودکان را در سنین پایین مشخص و به طبع موثرتر درمان خواهد شد استقبال نمود.

بازدید [ 3342 ]