اخبار

افتتاح نمایشگاه پژوهش و فناوری و فن بازار

نمایشگاه استانی هفته پژوهش و فناوری و فن بازار در پارک علم و فناوری کردستان توسط فرماندار سنندج افتتاح گردید.
افتتاح نمایشگاه پژوهش و فناوری و فن بازار
به مناسبت هفته پژوهش فناوری و فن بازار  روز شنبه 96/9/4 نمایشگاهی با همین مضمون در پارک علم و فناوری کردستان بر پا شده که توسط دکتر زارعی فرماندار سنندج و با حضور جمعی از روسای ادارات افتتاح گردید. در این نمایشگاه آخرین دستاوردهای پژوهش و فناوری دانشگاهها، سازمانها و ارگانهای استان کردستان و واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری کردستان جهت بازدید و آشنایی عموم ارائه شده است.

بازدید [ 886 ]