اخبار

افتتاح پروژه های عمرانی، خدماتی و رفاهی در شهر سنندج و بخش مرکزی

پروزه های افتتاحی شنبه 13 بهمن در شهر سنندج و بخش مرکزی عبارت بودند از :
افتتاح پروژه های عمرانی، خدماتی و رفاهی در شهر سنندج و بخش مرکزی

پروژه های افتتاحی در روز شنبه 13 بهمن شامل: بهره برداری از ساختمان جدید شهرداری منطقه 3 سنندج، پارک بلوار انتظام، پروژه تأمین برق تعاونی نهضت سوادآوزی، مدرسه شش کلاسه دادانه، اصلاح سنگ فرش معابر روستاهای بخش مرکزی در روستای کرجو بود

بازدید [ 368 ]