گزارشات تصویری

افتتاح13 واحد مسکن محرومین در سنندج بمناسبت سالروز آزادی خرمشهر

افتتاح13 واحد مسکن محرومین در سنندج بمناسبت سالروز آزادی خرمشهر