اخبار

فرماندار در اولین مجمع سلامت شهرستان

امروزه فاکتورهای سلامت بسیار متفاوت از گذشته است

محمد ابراهیم زارعی در اولین مجمع سلامت شهرستان سنندج گفت: امروزه فاکتورهای سلامت بسیار متفاوت از گذشته است و فرد سالم باید از لحاظ جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی در سلامت کامل باشد.
امروزه فاکتورهای سلامت بسیار متفاوت از گذشته است

محمد ابراهیم زارعی در اولین مجمع سلامت شهرستان سنندج گفت: امروزه فاکتورهای سلامت بسیار متفاوت از گذشته است و فرد سالم باید از لحاظ جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی در سلامت کامل باشد.

زارعی عنوان کرد: اوضاع فرهنگی، اقتصادی در جامعه می تواند بسیار بر سلامت افراد موثر باشد ما باید باید سلامت را همگانی کنیم و تمامی اقشار مردم را نسبت به مسئله سلامت حساس کنیم چرا که سلامت انسانها در جامعه به صورت زنجیر وار بهم متصل بوده و به هیچ عنوان نمی توان به صورت بخشی به قضیه نگاه کرد.وی در این رابطه افزود: وزارت بهداشت به تنهایی نمی تواند بهداشت مردم را کاملا پوشش دهد بلکه مردم در درجه اول و پس از آن تمامی ادارت، ارگانها موسسات دولتی و خصوصی ان جی او ها و .. همه باید به شکل متحد برای بالا بردن سلامت در جامعه گام بردارند.

فرماندار توجه به محیط زیست را از اقدامات مهم و ضروری برای حفظ سلامت در جامعه دانست و لزوم آموزشهای لازم در این حوزه را بسیار جدی و حائز اهمیت خواند

زارعی در خاتمه سلامت را یکی از فاکتورهای توسعه و پیشرفت کشورها دانست و از همه اقشار جامعه خواست به این مهم توجه ویژه داشته باشند.

بازدید [ 577 ]