اخبار

فرماندار سنندج در کارگروه اشتغال شهرستان

اهمیت ویژه به اشتغال در حوزه های گردشگری، فرهنگ و هنر

جلسه کارگروه اشتغال شهرستان سنندج با هدف بررسی و تصویب طرحهای اشتغال در بخشهای اشتغال فراگیر و مشاغل خانگی به ریاست فرماندار سنندج تشکیل گردید.
اهمیت ویژه به اشتغال در حوزه های گردشگری، فرهنگ و هنر

پیرو دستور فرماندار سنندج در خصوص تشکیل هفتگی کارگروه اشتغال شهرستان سنندج، ساعت هشت و سی دقیقه پنج شنبه مورخ96/9/16 کارگروه اشتغال شهرستان سنندج به ریاست دکتر زارعی فرماندار سنندج تشکیل گردید.

جلسه مذکور با هدف بررسی و تصویب طرحهای اشتغال در بخشهای اشتغال فراگیر و مشاغل خانگی تشکیل و تا کنون حدود 73 میلیارد تومان تسهیلات در سطح شهرستان بررسی و مصوب شده است.

محمد ابراهیم زارعی در سخنان خود خطاب به دستگاههای اجرایی و بانکها گفت: در ارائه تسهیلات اشتغال، سخت گیریهای غیر منطقی را کنار گذاشته و در جهت کمک به ایجاد اشتغال در شهرستان، به افرادی که طرح آنها دارای توجیه اقتصادی قابل قبول و واقعا در صدد ایجاد شغل هستند و البته با توجه به بازار فروش و نیاز جامعه در زمینه شغل مورد نظر، کمک کنید، همچنین با تاکید بر جایگاه ویژه کردستان به لحاظ پتانسیل و تاریخچه فرهنگی و هنری آن، حرکت در مسیر اقتصاد فرهنگ و هنر را بسیار با اهمیت و موفقیت آمیز خواند.در پایان جلسه با صلوات بر محمد و آل محمد به پایان رسید.

بازدید [ 993 ]