اخبار

بازدید فرماندار از اورژانس جاده ای سنندج

دکتر زارعی فرماندار سنندج در سومین روز از فروردین 97 از مرکز اورژانس جاده ای(امداد موتوری و اتوبوس آمبولانس فوریتها) مستقر در پلیس راه سنندج-همدان بازدید کردند.
بازدید فرماندار از اورژانس جاده ای سنندج
دکتر زارعی فرماندار سنندج با همراهی دكتر قصري معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کردستان از مرکز اورژانس جاده ای(امداد موتوری و اتوبوس آمبولانس فوریتها) مستقر در پلیس راه سنندج-همدان بازدید کردند.

بازدید [ 872 ]