اخبار

بازدید فرماندار سنندج از بیمارستان توحید

فرماندار سنندج روز چهارشنبه مورخ 22/06/1396 طی بازدیدی از بیمارستان توحید سنندج مشکلات بیماران، پرسنل و بخش‌های مختلف بیمارستان را مورد بررسی قرار داد.
بازدید فرماندار سنندج از بیمارستان توحید

فرماندار سنندج روز چهارشنبه مورخ 22/06/1396 طی بازدیدی از بیمارستان توحید سنندج مشکلات بیماران، پرسنل و بخش‌های مختلف بیمارستان را مورد بررسی قرار داد.

بازدید فرماندار از بیمارستان توحید

بازدید [ 3880 ]