اخبار

بازدید فرماندار سنندج از مبادی ورودی شهر

محمد ابراهیم زارعی در روز طبیعت از سه مبادی ورودی شهر سنندج بازدید کرد
بازدید فرماندار سنندج از مبادی ورودی شهر

محمد ابراهیم زارعی در روز طبیعت از سه مبادی ورودی سنندج بازدید کرده و از نزدیک نظاره گر اجرای طرح قرنطینه و منع تردد توسط نیروی های انتظامی، پلیس راه و بسیج بود.

 

از تمامی این عزیزان که در این روزها با تلاش و از خود گذشتی موجبات آرامش و آسایش شهروندان هستند کمال قدردانی و تشکر را داریم

بازدید [ 81 ]