اخبار بخشداری ها

بازدید فرماندار شهرستان سنندج از شعب اخذ رای

شعب مختلف اخذ رای در سطح شهرستان (شهر و روستا) از صبح امروز تا پایان زمان رای گیری فعال می باشند.
بازدید فرماندار شهرستان سنندج از شعب اخذ  رای
محمد ابراهیم زارعی فرماندار شهرستان سنندج ضمن بازدید از محل های اخذ رای از نزدیک بر روند اجرایی انتخابات توسط عوامل اجرایی نظارت بعمل آورد.

بازدید [ 567 ]