اخبار

بازدید و تقدیر فرماندار سنندج از معاونت وظیفه عمومی استان

محمد ابراهیم زارعی فرماندار شهرستان سنندج طی بازدیدی از مجموعه معاونت وظیفه عمومی، ضمن قدردانی از زحمات پرسنل و اهدای لوح سپاس به ریاست این معاونت، امور مربوط به مشمولین وظیفه عمومی را از نزدیک مورد بررسی قرار دادند.
بازدید و تقدیر فرماندار سنندج از معاونت وظیفه عمومی استان
محمد ابراهیم زارعی فرماندار شهرستان سنندج طی بازدیدی از مجموعه معاونت وظیفه عمومی، ضمن قدردانی از زحمات پرسنل و اهدای لوح سپاس به ریاست این معاونت، امور مربوط به مشمولین وظیفه عمومی را از نزدیک مورد بررسی قرار دادند.

بازدید [ 3323 ]
برچسب ها