اخبار

بازنشستگان سرمایه های اجتماعی، معنوی، فکری و کاری هستند

محمد ابراهیم زارعی فرماندار سنندج بازنشستگان را سرمایه های ملی و بخشی از تاریخ اجتماع هر جامعه خواند.
بازنشستگان سرمایه های اجتماعی، معنوی، فکری و کاری هستند
فرماندار سنندج روز شنبه هفتم بهمن ماه ضمن حضور در افتتاحیه دومین جشنواره ورزشی بازنشستگان استان کردستان در سالن ورزشی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، آنها را سرمایه ملی خواند و ضمن تشویق آنان به فعالیتهای ورزشی، تهیه و تدارک برنامه های شاد و نشاط آور را توسط ادارات مربوطه مانند صداو سیما، ورزش و جوانان و فرهنگ و ارشاد اسلامی را برای حفظ روحیه سرزندگی در آنان لازم دانست.
زارعی با بیان اینکه بازنشستگان بخشی از تاریخ اجتماعی هر جامعه ای هستند، پیشنهاد کرد در کنار فعالیتهای ورزشی،خاطرات و تجربیات سالهای کاری خود را که به قیمت یک عمر زندگی بدست آمده، مکتوب و ثبت نمایند تا آیندگان بتوانند از این تاریخ اجتماعی با ارزش استفاده نمایند.

بازدید [ 904 ]