اخبار

فرماندار در اولین جلسه کارگروه اشتغال در سال جدید مطرح کرد:

باید به سوی ایجاد اشتغال در حوزه خدمات گام برداریم

فرماندار شهرستان سنندج نیاز کنونی جامعه را اشتغالزایی در حوزه های صنعت، خدمات، اقتصاد هنر، صنایع دستی و گردشگری خواند.
باید به سوی ایجاد اشتغال در حوزه خدمات گام برداریم

محمد ابراهیم زارعی فرماندار شهرستان سنندج در اولین جلسه کارگروه اشتغال در سال ۱۳۹۷ خواستار پیگیری جدی در رابطه با پرداخت تسهیلات اشتغال شد و گفت: کارشناسان حوزه اشتغال در بانکها و ادارات باید به روز ، متخصص و پیگیر باشند و در رابطه با پرداخت تسهیلات به افراد متقاضی تا رسیدن به نتیجه مطلوب حداکثر تلاش و توان خود را به کار گیرند.

زارعی خطاب به بانکهای عامل و دستگاههای اجرایی عنوان کرد: هدف پول پاشی در جامعه نیست بلکه ایجاد اشتغال در حوزه های مورد نیاز جامعه و به کار گیری صحیح و به جای منابع است.

وی افزود : نیاز کنونی جامعه ما اشتغالزایی در حوزه های صنعت، خدمات، اقتصاد هنر، صنایع دستی و گردشگری است که می توان در این حوزه ها کارهای زیادی ایجاد و افرادی را مشغول به کار نمود.

زارعی در خاتمه با عنایت به اهمیت موضوع، بر حضور موثر مدیران در جلسات کارگروه تاکید نمود.

بازدید [ 716 ]