اخبار

فرماندار سنندج در جلسه روز درختکاری:

برای رفع تکلیف نهال نکارید

فرماندار سنندج با اشاره به اهمیت منابع طبیعی از لحاظ زیست محیطی و فواید آن و انتقاد از کاشت نهال به صورت رفع تکلیف و در یک روز به خصوص، اهمیت آبیاری و نگهداری از نهال های کاشته شده را برابر با کاشت آنها دانست.
برای رفع تکلیف نهال نکارید

محمد ابراهیم زارعی در جلسه که به مناسبت هفته منابع طبیعی و روز درختکاری در فرمانداری تشکیل گردید گفت: مردم و مسئولین باید اهمیت حفظ و نگهداری منابع طبیعی را درک و در این زمینه تلاش نمایند.زارعی لزوم حضور انجمن های مردم نهاد در چنین جلساتی را با اهمیت دانست و افزود: حفظ و نگهداری منابع طبیعی در درجه اول باید توسط مردم صورت پذیرد.   

زارعی با ابراز نگرانی از کمبود فضای سبز و پوشش درختی کافی در سنندج خصوصا در حاشیه شهر، پیشنهاد داد در روز درختکاری هر سنندجی در حیاط خانه خود و یا اماکنی که توسط شهرداری یا منابع طبیعی مشخص می شوند یک نهال بکارد و مسئول آبیاری و نگهداری از آن را نیز بر عهده داشته باشد به این شکل در آینده نزدیک ضمن حفظ و توسعه منابع طبیعی و کمک به اکو سیستم، سنندج بسیار سبزتری خواهیم داشت.

فرماندار در کاشت نهال استفاده از درختان بومی، پهن برگ و مثمر را بسیار مفیدتر از سایر دانست  و از بخشداران خواست با کمک شورا و دهیاران روستاها در راستای جلوگیری از هر گونه تعرض به منابع طبیعی برای روستاها کمربند سبز مشخص شود.

بازدید [ 873 ]