اخبار

برگزاری جلسه مشترک پدافند غیر عامل و ستاد بحران شهرستان در فرمانداری

جلسه مشترک پدافند غیر عامل و ستاد بحران در فرمانداری شهرستان سنندج با محوریت ارزیابی عملکرد و توانایی های دستگاهای خدمات رسان و تبیین برنامه های جامع برای زمان نیاز کمک به مردم در زمان وقوع حوادث تشکیل گردید.
برگزاری جلسه مشترک پدافند غیر عامل و ستاد بحران شهرستان در فرمانداری

صبح امروز(چهارشنبه 18 دی ماه )98 جلسهمشترک پدافند غیر عامل و ستاد بحران با حضور معاونین سیاسی، اجتماعی و عمرانی فرماندار سنندج، و حضور تمامی ادارات و نهادهای نظامی و انتظامی شهرستان با موضوع ارزیابی عملکرد و توانایی های دستگاهای خدمات رسان اعم از نیرو و تجهیزات لازم و کافی در زمان وقوع حوادث و خدمات رسانی به مردم برگزار گردیده و در پایان برنامه های جامعی با توجه به توانایی های هر ارگان برای وقوع هرگونه بحران احتمالی تبین گردید.   

بازدید [ 198 ]