اخبار

بهره برداری از بزرگترین پروژه گازرسانی استان کردستان در شهرستان سنندج

با حضور استاندار، فرماندار شهرستان سنندج، نمایندگان منتخب مردم در حوزه انتخابی شهرستان های سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی بزرگترین پروژه گاز رسانی استان کردستان در بخش کلاترزان شهرستان سنندج افتتاح گردید.
بهره برداری از بزرگترین پروژه گازرسانی استان کردستان در شهرستان سنندج

پروژه های افتتاحی در روز یکشنبه 21 بهمن شامل: بهره برداری از پروژه گازرسانی به روستاهای بخش کلاترزان سنندج و افتتاح ساختمان اداری و سالن جلسات آموزش و پرورش کلاترزان بود.

بازدید [ 394 ]