اخبار

رئیس ستاد بحران شهرستان:

بکارگیری تمام ظرفیتهای موجود در راستای جلوگیری از وقوع آتش سوزی در مراتع

فرماندار و رئیس ستاد بحران شهرستان سنندج در دومین جلسه ستاد بحران در سال جاری بر لزوم بکارگیری تمام ظرفیتهای موجود در راستای جلوگیری از وقوع آتش سوزی در مراتع و جنگلها تاکید کرد.
بکارگیری تمام ظرفیتهای موجود در راستای جلوگیری از وقوع آتش سوزی در مراتع

فرماندار شهرستان سنندج در دومین جلسه ستاد بحران شهرستان درسال جاری با تاکید برپیشگیری از وقوع حوادث و سرعت عمل دستگاهای اجرایی، از تمام دستگاهای مربوطه خواست با بکار گیری تمام ظرفیتهای موجود از وقوع آتش سوزی در مراتع و جنگلها جلوگیری نمایند و در زمان وقوع حوادث غیر مترقبه مدیران شخصا در محل حضور یابند و حادثه را مدیریت نمایند.

محمد ابراهیم زارعی عنوان کرد:کوه آبیدر از دید مردم سنندج بسیار حائز اهمیت است لذا  با در نظر داشتن بارش های نسبتا زیاد سال جاری ونزدیک شدن به فصل گرما وخطر وقوق آتش سوزی در مراتع، باید در رابطه با خطر وقوع آتش سوزی ادارات مرتبط با اخذ تدابیر لازم درصد وقوع حوادث احتمالی به صفر برسانند.

زارعی افزود:آموزش وپیشگیری از اساسی ترین ارکان جلوگیری از وقوع حوادث است که می توان با دعوت به همکاری از سازمان های مردم نهاد واستفاده از ظرفیتهای صداوسیما در حساس کردن و دادن آگاهی به مردم در برنامه های پرمخاطب از وقوع حوادث جبران ناپذیر جلوگیری کرد.

وی گفت: اعضای ستاد بحران باید در آماده باش کامل باشند و با شناسایی مناطق حادثه خیز در تقسیم امکانات و وسایل اتفاء حریق  در محل تلاش بیشتری داشته باشند، همچنین از بخشداران تابعه خواست با تشکیل جلسه با شورا و دهیاران به عنوان مدیران بحران در روستاها در رابطه با پیشگیری و مدیریت حوادث غیر مترقبه اقدام نمایند.

بازدید [ 678 ]