اخبار

تاکید فرماندار بر افزایش بیمه شدگان صندوق تامین اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر شهرستان سنندج

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سنندج : سیده شهلا شالپوش معاون برنامه ریزی فرماندار شهرستان سنندج در اولین جلسه ستاد راهبردی صندوق بیمه تامین اجتماعی کشاورزان ، روستاییان و عشایرشهرستان سنندج اعلام کرد ، هدف از برگزاری این جلسه را ابلاغ استاندار کردستان جهت استفاده از ظرفیت ادارات دولتی ، ارائه راهکار ، پیشنهادات و فرهنگ سازی جهت دستیابی به سهمیه تکلیفی ادارات عنوان کرد .
تاکید فرماندار بر افزایش بیمه شدگان صندوق تامین اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر شهرستان سنندج

شالپوش عنوان کرد : تعامل و دیدار مسئولین ادارات عضو این ستاد با بخشداران و امامان جمعه بخش های شهرستان سنندج و مرتفع کردن مشکلات برای رسیدن به چشم انداز پیش رو ، در اولویت قرار دارد.

معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندار شهرستان سنندج در پایان گفت : امید است با در نظر گرفتن مصوبات جلسه و تشکیل جلسات ستاد راهبردی صندوق تامین اجتماعی کشاورزان ، روستاییان و عشایر شهرستان سنندج در فاصله های زمانی کوتاه و بررسی تمامی پیشنهادات و نظرات کارشناسی شده شاهد رشد چشمگیر تعداد بیمه شدگان در سطح شهرستان سنندج باشیم.

بازدید [ 534 ]