اخبار

تاکید فرماندار سنندج در خصوص سلامت آب شرب و مواد غذایی مردم

فرماندار سنندج ضمن انتقاد از وضعیت نظارتهای کنونی، بر سلامت آب شرب و سایر مواد غذایی مورد استفاده مردم تاکید کرد.
تاکید فرماندار سنندج در خصوص سلامت آب شرب و مواد غذایی مردم
زارعی فرماندار سنندج در جلسه سلامت و امنیت غذایی شهرستان ضمن ابراز نگرانی از وضعیت کنونی بهداشت محصولات و مواد غذایی از متولیان مربوطه انتقاد کرد و افزود قبل از اینکه در زمینه مسایل مربوط به سلامت و بهداشت دچار مشکل شویم باید با دقت و وسواس بیشتر از سلامت مردم محافظت کنیم چرا که پیشگیری همیشه مقدم بر درمان است، باید نظارتها در این زمینه ها بیشتر و دقیق تر باشد در باب سلامت مردم باید کاملا جدی عمل کنیم. ما در قبال مردم و آیندگان مسئول و باید پاسخگو باشیم. فرماندار با اشاره به بحران کنونی کم آبی در جهان و ایران آلوده شدن احتمالی آب شرب ، میوه و سبزیجات به فاضلاب را مثال زد و توجه جدی به مسایل زیست محیطی و دفع اصولی فاضلاب را با اهمیت تر از تمام پروژه های عمرانی دانست او گفت: در زمینه سلامت و امنیت غذایی جامعه با هیچ کس و هیچ مقامی تعارف نداریم و افرادی که کم کاری کنند باید جای خود را به افراد فعال و مسئولیت پذیر بدهند.

بازدید [ 937 ]